Privacyverklaring

Algemeen
Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van TRES hypnotherapie. Door gebruik te maken van deze website en mijn diensten geef je aan het privacy beleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 januari 2023.

Monique van Zeijl, eigenaar van TRES hypnotherapie, is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Ik respecteer de privacy van alle cliënten en gebruikers van de website www.treszelfhypnose.nl en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld worden en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies, worden toegepast om de gebruikerservaring van de websites te verbeteren. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan monique@treszelfhypnose.nl.

Toestemming 
Iedere cliënt is op basis van de aan mij verstrekte opdracht en ondertekening van de behandelovereenkomst automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden en deze privacyverklaring.
Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, deze privacyverklaring en het gebruik van cookies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TRES hypnotherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • TRES hypnotherapie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

TRES hypnotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en om expliciete toestemming vragen.

Gebruik door andere partijen 
De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website www.treszelfhypnose.nl en/of diensten van TRES hypnotherapie hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via monique@treszelfhypnose.nl dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Monique van Zeijl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TRES hypnotherapie) tussen zit.

Bewaartermijn
TRES hypnotherapie hanteert het wettelijk bewaartermijn, maar bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De emailadressen bewaar ik om te kunnen communiceren na afronding van de cursus.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website www.treszelfhypnose.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor meer informatie op www.cookiecentral.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TRES hypnotherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@treszelfhypnose.nl.

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal ik je de mogelijkheid bieden daar bezwaar tegen te maken.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
TRES hypnotherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers of externe harde schijven van TRES hypnotherapie of van een van mijn contractpartners. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een ander wachtwoord.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring neem dan contact op via monique@treszelfhypnose.nl.